Centre de Recuperació i d'Investigacions Submarines

  CRIS CURSOS SERVEIS DEP. MÈDIC

 

Notes de Secretaría

Relació d’estacions de Càrrega de la Província de Barcelona.

Relació d’estacions de Càrrega de la Província de Girona.

Relació d’estacions de Càrrega de la Província de Tarragona i de Lleida.
Assegurances per a realitzar la pràctica del Busseig Esportiu
Normativa general sobre les ampolles d’aire comprimit
Punxons de marcatge dels Centres d’inspecció Periòdica de botelles d’equips respiratoris autònoms (Barcelona)
Punxons de marcatge dels Centres d’inspecció Periòdica de botelles d’equips respiratoris autònoms (Girona)
Punxons de marcatge dels Centres d’inspecció Periòdica de botelles d’equips respiratoris autònoms (Tarragona)
Codi Internacional de Senyals Submarines

Inici

C.R.I.S. Viladomat, 141 Ent. 3a 08015 Barcelona. Tel.:93 317 64 51

email: cris@cris.es

 ©C.R.I.S. 2011