Centre de Recuperació i d’investigacions Submarines

  CRIS CURSOS SERVEIS DEP. MÈDIC

 

 

EL DEPARTAMENT MÈDIC DEL C.R.I.S.

La història del Centre de Recuperació i d'Investigacions Submarines (C.R.I.S.) ha estat sempre lligada a la història de la Medicina Subaquàtica en el nostre país.

Els primers capbussadors fundadors del C.R.I.S. realitzaven la seva activitat sense ser plenament conscients del risc en què es trobaven. La patologia subaquàtica era amb prou feines coneguda i els medis d'assistència eren aleshores molt precaris. Ben aviat, però, van sorgir especialistes en el tema, entre els quals el Dr. Sala Matas va tenir una gran significació dintre i fora del nostre país. Sota la seva presidència va tenir lloc a Barcelona l'any 1961 el primer Congrés de la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques.

També els capbussadors més veterans van adquirir uns bons coneixements mèdics fonamentats en la seva pròpia experiència; el nostre fundador en Climent Vidal, per exemple, s'havia fet càrrec, ell mateix del tractament de molts accidentats.

Des del 1954 fins al 1966 els accidents de descompressió es tractaven en una Cambra Hiperbàrica Monoplaça, coneguda popularment com el "Cartutxo de Recompressió". L'accidentat era recomprimit en aquell recipient metàl·lic individual amb una petita finestreta, en el que amb prou feines es podia moure per a compensar les orelles, no tenia cap sistema de comunicació amb l'exterior, i no es podia fer res en cas d'emergència. Malgrat aquestes limitacions els metges i bussadors de l'època se'n van sortir de quasi totes. Es tractava veritablement, d'una etapa heroica en la història de la medicina del busseig.

L'any 1963 va ser col·locada, en un local cedit per l'Assemblea de la Creu Roja de Barcelona, la primera Cambra Hiperbàrica Multiplaça Civil del nostre país, essent aleshores President en Francesc Companys Giner. Les nombroses dificultats tècniques i d'instal·lació van motivar que no estigués en capacitat operativa fins a l'any 1967, essent llavors President l'Eusebi Escardibul.

Començava aleshores una nova etapa que permetria un tractament més còmode, més efectiu, i sobretot més segur dels accidents de busseig. Els Drs. Merino i Guijarro per part de la Creu Roja i el Dr. Ricard Bargués per part del C.R.I.S. es feien càrrec de l'assistència mèdica. La seva experiència va ser aviat be coneguda i valorada a tot el país.

Fins a l'any 1978 van rebre tractament 32 accidents de busseig en la nova Cambra Multiplaça, i el Cartutxo va anar quedant progressivament fora de servei, fins a convertir-se en una curiosa peça de museu.

Les recompressions eren dutes a terme per un equip de Camaristes voluntaris que desinteressadament feien torns localitzables per garantir el funcionament de la Cambra en tot moment. La posterior hospitalització, quan calgués, no depenia del Departament Mèdic del C.R.I.S. sinó dels metges de l'Hospital de la Creu Roja.

L'any 1979 el nombre d'accidents de busseig va augmentar considerablement i alguns d'ells van arribar a ser molt greus, plantejant problemes assistencials i de disponibilitat personal greus.

La Junta Directiva del C.R.I.S., degudament informada i assessorada, va considerar que havia arribat el moment d'assolir un servei mèdic propi amb responsabilitat i capacitat executiva per dur a terme el tractament integral de tots els aspectes dels accidents de busseig, tant en la recompressió com durant l'hospitalització.

Els anys següents van ser de gran activitat convertint aquest nou departament en un servei mèdic assistencial consolidat, establert, i ben aviat plenament integrat dins de l'assistència sanitària catalana.

Molt aviat el Servei Català de Salut va acreditar al Departament Mèdic del C.R.I.S.com a servei mèdic extrahospitalari i li va atorgar la qualificació d'entitat concertada. Mes aviat, i d'acord amb els requisits de la Llei General de l'Esport, el Departament Mèdic del CRIS va ser reconegut com a servei de Medicina de l'Esport de Primera Categoria.

Tota aquesta activitat va ser possible gràcies en bona part al decidit recolzament de les successives juntes directives mentre en va ser President l'Alfons Ferrer, que no va escatimar tota mena d'esforços, inclosos molts de tipus personal. Tots els bussadors de Catalunya li deurem sempre un tribut d'agraïment.

 Les activitats del Departament Mèdic del C.R.I.S. s'han orientat en tres branques principals:

 ACTIVITATS DOCENTS

1.- Formació teòrica en els cursos de busseig esportiu i professional.

2.- Cursos de tècnica hiperbàrica per manipuladors camaristes.

3.- Cursos de Medicina Subaquàtica i de Medicina Hiperbàrica per metges, que tenen el recolzament de la Facultat de Medicina, donant lloc a un Diploma de Postgrau, i estan inclosos en el programa Doctoral de la Universitat de Barcelona.

4.- Metges del Departament Mèdic participen convidats regularment en activitats acadèmiques de les Universitats d'Alacant, Valladolid, Santiago de Compostela, Toulouse, i Paris. S'han organitzat també cursos de Medicina Subaquàtica a Mallorca, Menorca, Alacant, València, Donostia i La Habana. S'han donat conferències per invitació a Madrid, Santander, Saragossa, Màlaga, Lisboa, Oporto, Marsella, Perpinyà, Milà, Como, Fidenze, Moscou, La Habana, i Buenos Aires.

5.- Realització d'algunes video-filmacions didàctiques sobre fisiopatologia i biologia del busseig per encàrrec de les 3 cadenes de televisió. L'any 1988 una de elles ha assolit el segon premi en un Festival Internacional de Cinema Mèdic.

6.- Participació en tots els congressos de la Societat Europea de Biomedicina Subaquàtica (E.U.B.S.) des de 1978, presentant-hi treballs fets al CRIS.

7.- Organització, l'any 1983 del XIè. Congres de la EUBS.

8.- A hores d'ara el Departament Mèdic del C.R.I.S. ha produït a prop de 100 publicacions en la premsa mèdica espanyola, és coautor de 10 llibres de Patologia Mèdica, ha estat objecte de 4 programes de Televisió, ha estat entrevistat més de 20 vegades, amés d'innombrables aparicions en programes de Radio.

 ACTIVITATS ASSISTENCIALS

1.- Creació d'un servei permanent de guàrdia de manera que un metge, una infermera, un tècnic camarista, i un metge consultor estan de guàrdia real 24 hores al dia tots els dies de l'any, integrats efectivament dintre de l'àrea assistencial de l'Hospital. Fins al 31 de desembre de 1988 s'havien tractat 274 accidents de busseig.

2.- Extensió de les prestacions de la Cambra Hiperbàrica a altres camps de la medicina no relacionats amb el busseig, facilitant el tractament hiperbàric per exemple, de les Intoxicacions per Monòxid de Carboni, les Gangrenes Gasoses, els Retardaments de Cicatrització, les Osteorradionecrosis, i d'altres. Fins al 31 de desembre de 1997 s'han impartit més de 60.000 hores d'oxigenoteràpia hiperbàrica.

3.- Entrada en funcionament del servei de Medicina de l'Esport, que realitza tot tipus d'estudis de fisiologia de l'exercici i també revisions mèdiques d'aptitud per al busseig professional i/o esportiu. El Departament Mèdic del C.R.I.S. és la única entitat autoritzada a Espanya per a realitzar revisions als capbussadors de saturació i de gran profunditat d'acord amb les normes de la Comunitat Europea.

ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ

Organització de protocols experimentals, i d'estudis sobre fisiologia del busseig, i del comportament de l'organisme humà en immersió, alguns actualment en curs. Han tingut especial projecció les següents :

- Operació Asclepios. Investigació dels efectes metabòlics i bioquímics que causa la immersió. Van participar-hi més de 200 persones de tots els departaments del CRIS.

- Experiència Nereida. Sobre el comportament de la dona en immersió.

- Estudi Pascal Sub. Comparació del funcionament dels principals ordenadors de busseig en immersions reals.

- Oxi-Priestley. Anàlisi de les concentracions màximes d'oxigen que s'assoleixen amb els diferents sistemes de subministra disponibles al mercat espanyol.

- Molts d'altres.

El Departament Mèdic està integrat actualment per tots el metges socis del C.R.I.S., que tenen interès per la fisiologia i/o fisiopatologia de l'exercici en immersió, i està obert tanmateix a totes les persones no professionals que tinguin també interès en aquestes activitats.

El Departament Mèdic ha consolidat les seves relacions internacionals amb entitats del màxim prestigi, com les Societats Europea i Americana de Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica, l'European Diving Technology Committee (l'òrgan assessor de la Unió Europea en Matèria de Busseig) i el European Committee for Hyperbaric Medicine, del qual el departament mèdic n'és cofundador. Alguns metges del departament participen de forma regular en els congressos d'aquestes institucions, i en els darrers anys han estat sovint convidats a donar-hi conferències.

El quadre facultatiu del departament mèdic l'integren 18 persones entre tècnics camaristes, infermeres, i metges especialistes en Medicina de l'Esport i en Medicina del Treball, i que posseeixen titulacions Universitàries de Medicina del Busseig i de Medicina Hiperbàrica.

El departament mèdic és avui un servei mèdic independent, autònom i autogestionat. No obstant mai no oblidem que el nostre origen rau plenament del Departament Mèdic del CRIS, i que mai no hagués estat possible sense la meritòria iniciativa dels pioners del CRIS.  

Inici

C.R.I.S. Zona Fórum, Moll de la Vela, 1, 08930 Sant Adrià de Besòs. Tel.:93 317 64 51

email: cris@cris.es

 ©C.R.I.S. 2011